Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Στρατός και Πολιτική στον εικοστό αιώνα:η ελληνική περίπτωση, Τα Ιστορικά, Ελευθεροτυπία,ειδική έκδοση: Κινήματα, Πραξικοπήματα, Δικτατορίες στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, Μάιος 2011, σ. 9-32

1 σχόλιο: