Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013


Tα "άλλα" Δεκεμβριανά, στο: Δεκεμβριανά, Οι μάχες των 33 ημερών, Ελλήνων Ιστορικά τχ. 7, σσ. 126-149

H πορεία προς το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, Τα Ιστορικά, Ελευθεροτυπία, ειδικό τεύχος"28η Οκτωβρίου 1940.Η Ελλάδα στη δίνη του πολέμου", 28/10/2011, σ. 9-48

Θεωρίες Συνωμοσίας

Στρατός και Πολιτική στον εικοστό αιώνα:η ελληνική περίπτωση, Τα Ιστορικά, Ελευθεροτυπία,ειδική έκδοση: Κινήματα, Πραξικοπήματα, Δικτατορίες στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, Μάιος 2011, σ. 9-32